пелетни горелки - термо маг оод

Специалната серия от самопочистващи се пелетни горелки е предназначена за клиенти, които високо ценят пълната автоматизация и съответно комфорта на необслужваеми съоръжения.

“MAG VIP” и “MAG STANDART” са автоматизирани горелки за оползотворяване на дървесни пелети, които се монтират на вече инсталирани водогрейни котли и други съоръжения. Горелките оползотворяват дървесни пелети и друга биомаса, описана в категория “Продукти”, като получената топлинна енергия се усвоява от топлообменната повърхност на котелното тяло, към които са монтирани, или друг консуматор на топлинната енергия.

Биомасата е материал от естествен произход. Ето защо в него се съдържа определено количество минерална маса, която е негорима и пречи за продължителен горивен процес. Напълно автоматизираното почистване на пелетните горелки от серия “MAG VIP” и “MAG STANDART” ги прави един високо технологичен продукт за автономна работа.

От функционална гледна точка, тези съоръжения са толкова удобни, колкото и системите за отопление с нафта или газ, което ви предлага високо ниво на комфорт.