пелетни горелки - термо маг оод

Пелетните горелки се характеризират с:

• Пълна и лесна за управление автоматизация
• Висока ефективност – КПД над 90 %
• Ниска консумация на електрическа енергия
• Автоматична система за почистване

Горелките от серията MAG с високата си мощност и високо КПД намират приложение в производствени процеси и инсталации като:

• Оранжерии
• Хлебопекарни
• Мандри
• Сушилни и др.