пелетни горелки - термо маг оод

MAG STANDART” е автоматизирана горелка за оползотворяване на дървесни пелети, която се монтира на вече инсталирани водогрейни котли и други съоръжения. Горелката оползотворява дървесни пелети и друга биомаса, описана по-долу, като получената топлинна енергия се усвоява от топлообменната повърхност на котелното тяло, към което е монтирана или друг консуматор на топлинната енергия.

От функционална гледна точка, тези съоръжения са толкова удобни , колкото и системите за отопление с нафта или газ, което ви предлага високо ниво на комфорт

Горелка за пелети “MAG STANDART” е предназначена за оползотворяване на дървесни пелети, които отговарят на посочената класификация съгласно стандарт EN plus и разработената от фирмата-производител методика за категоризация на пелетите. По изключение се допуска оползотворяване за кратко време (в рамките на няколко часа) на пелети, които не отговарят на посочената спецификация, такива най-вече с по-високо пепелно съдържание, при което ще е необходимо по-често почистване на остатъка, натрупан върху скарата на горелката, а така също и по топлобмените повърхности на съоръжението, към което е монтирана горелката;

Горелката е оборудвана с:

• микропроцесорен контролер, който управлява работата на модулите на горелката;
• вентилатор за подаване на въздух за горене;
• електрически нагревател, чрез който се разпалва горивото;
• шнек за автоматизирано подаване на горивото от бункер към горелката;
• горивна камера, в която се реализира оптимизиран горивен процес;
• демонтируемo огнище, така че да осигури лесно почистване на горивната камера;
• фотосонда за динамично следене на горивния процес;
• реверсивен термодатчик за индикация на работния режим на системата и необходимостта от почистване на съоръжението/ комина, към което е монтирана;

Предимства на горелката:

• горелката е предназначена да оползотворява биомаса, което я прави екологично чиста и не допринася за замърсяване на околната среда;
• служи за замяна на горивото на котли, който оползотворяват фосилни горива – нафта, газ, въглища;
• лесно се монтира на котли, който са с ръчно зареждане на твърдо гориво – въглища, дърва, без да е необходима значителна реконструкция на котелната инсталация;
• цената на получаваната топлинната енергия от оползотворяване на биомасата като локален енергиен източник в по-малка степен се влияе от световните цени на горивата и така стойността на добиваната енергия е конкурентна спрямо конвенционалните източници на топлина;
• горелката е автоматизирана и предоставя комфорт при експлоатация доближаващ се до този, получаван при използване на горелки, оползотворяващи фосилни горива (например течно или газообразно гориво) което дава възможност да се използва в системи с програмируем стаен термостат;
• горелката е снабдена със система за автоматично запалване на горивото;
• автоматична експлоатация на горелката, възможност за плавно регулиране на нейната работа, съвместимост със стаен термостат (седмичен програматор), което гарантира максимален топлинен комфорт и икономия на гориво;
• опростен монтаж и настройка на горелката, което ускорява работата на инсталатора;
• възможност за оползотворяване на биомаса във вид на пелети (дървесни пелети), изсушени костилки от череши и др., съгласно изискванията, посочени в таблица за характеристиките на горивото;
• висока ефективност;
• ниски вредни емисии;
• автоматично подаване на гориво от бункер, който се изгражда съобразно локалните условия (не е приложен към комплектацията на горелката);
• опростена поддръжка и обслужване;
• минимални експлоатационни разходи;

Технически данни на горелка за пелети “MAG STANDART”

Топлинно-технически параметри на горелка за пелети “MAG STANDART”

Размери и технически параметри на горелка за пелети “MAG STANDART”.

< Елементи на основния модул на горелката са показани на фигурата

Comments are closed.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/giasksco/public_html/termo-mag.com/wp-content/themes/bombax/includes/layout.php on line 67

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/giasksco/public_html/termo-mag.com/wp-content/themes/bombax/includes/layout.php on line 67